اینجا روزهای رنگارنگم رو ثبت می کنم...

دیشب خواب دیدم نامزدم شده ای و آمده ای خانه ما مهمانی. همه خانواده بودند. حتی بابا هم بود. همه تحویلت می گرفتند. به اتاقم بردمت و بو.سی.د.مت. بوسه های غیر مجازِ الآنمان را خیلی  به بوسه‌ی مجازِ توی خوابم ترجیح می دهم.


+ تاریخ دوشنبه 8 شهریور‌ماه سال 1389ساعت 10:59 ق.ظ نویسنده مداد رنگی نظرات (0)